Golf
test
Sekshullsbane på Gjøsund, Vigra
Driving range på 200 m
Selvbetjent
Giske Golfklubb
Åpent hele dagen
www.giskegolf.no