Sjøfiske og fiske i fjellvann
test
Fiske etter småørret i Alnesvatnet
på toppen av Godøya med fiskekort.
Gode fiskeplasser fra land, nærland og til havs.
Februar-april: torskefiske
Sommer: sei og makrell