Kulturvegen


Kulturvegen ligg på vestsida av Valderøya og på ei strekning på om lag tre kilometer kan du oppleve kulturminne som ligg tett i tett på begge sider langs vegen.

Du kan starte med å kaste blikket mot himmelen eller opp mot dei bratte fjellsidene, der kan du kanskje få augo på majestetiske havørna. Langs vegen kan du gjere ein avstikkar til Hustruhavna, Trollkjelen, Daudmannshola, Skjonghellaren, Kløvnesteinane eller dei mange gravrøysene langs sjøen. Du kan også stoppe ved den berømte steinen " Jens Åleine" eller ved Døsavatnet. Følg skiltet mot Valdervoll der du også kan parkere. Her finn du også opne toalett.


<<< Tilbake