Solbakken Søndagsskulehus

Skulen ligg på det som
blir kalla øvre Vigra, det vil seie den vestlege
delen av øya. Skulehuset vart tatt i bruk i 1893
og der vart drive skule heilt fram til 1970.
I dag er det venneforeininga Solbakkens
Venner som har ansvaret for drifta av det gamle
skulehuset der klasseromma framleis står slik
som mange eldre vil hugse klasserommet i sin
eigen barndoms skule.


<<< Tilbake