Mjelthaugen


Et gravminne frå bronsealderen. Det er funnet to graver i haugen, den eldste datert tilbake til bronsealderen. Den andre er tidfesta til omlag 200 e. Kr. I ei kvinnegrav fann ein to like bronsespenner med sølvbelegg, av vestnorsk arbeid. I 1847 fant dei ei kiste av dekorerte heller inne i røysa.<<< Tilbake