Kongshaugen


I tillegg til gull, sølv og beinrestar, er det funne svært gamle båtbord i denne gravhaugen. Moderne metodar viser at funna er frå om lag år 250 etter Kristi fødsel og er dermed eit av landets eldste båtfunn.

Det var i årene 1824-27 at grunneierne, Rønneberg, etter oppfordring fra biskop Jacob Neumann, hadde hånd om utgravningene. Biskopen var også tidvis til stede under gravningsarbeidet og han var innom i 1826 da gravemannskapene hadde funnet båtbordene, som er de mest kjente gjenstandene som lå i haugen.


<<< Tilbake