Giske Kyrkje


Besøk en av Norges mest særegne kirker på øya Giske. På sagaøya ligger den unike Giske Kirke, bygget rundt midten av 1100-tallet. Kirken er i dag den eneste i Norge som er bygget i marmor, og er fremdeles i full bruk.

Kirken ble bygget som privat kapell for den mektige adelsfamilien Giske, kjent som Arnugane. Familien var en av de rikeste i landet, og annet hvert år blir det historiske skuespillet "Giskespelet" satt opp på et uteamfi rett ved kirken. Spillet tar for seg hvordan medlemmer av Giske-familien skulle komme til å få innvirking på viktige hendelser i norsk historie.

Det knytter seg mange dramatiske historier til Giske Kirke, og det vakre interiøret ble laget av den lokale kunstneren "Tavle-Jacob" på midten av 1700-tallet, etter at kirken hadde stått og forfalt i en lang periode. Symbolikken i det fargerike interiøret er både rørende og storslått, og et besøk gir en uvurderlig innsikt i norsk kirkekunst på 1700-tallet.

Kirken har også sin egen vakre kjærlighetslegende, og en marmorgrav foran kirken, der en av de ulykkelig elskende ettersigende ligger begravd.

Omvisning i kyrkja frå 20. juni til 20. august, måndag til laurdag
kl 10–17, søndag kl 13–19. Tlf. Giske kyrkje 70 18 09 90.


<<< Tilbake