Makkevika fuglereservat


Giske er en av de viktigste ringmerke-stasjonene i Europa for vadefugler. Fjøreområdet Makkevika på ca. 285 mål i nordvest har sandområde, rullestein og våtmark. Dette er et reservat for vadefugl på veg sør-/ nordover om høsten og våren, og her kan en også oppleve sel som leker seg i fjøra.

I Makkevika har det vore merking av trekkfuglar gjennom fleire tiår. Den kjende ornitologen Alv Ottar Folkestad starta arbeidet i 1970. Tidlegare nytta som tørkeplass for fisk. Rendene med større stein var grenser mellom dei ulike teigane.


<<< Tilbake