Ytterland småbåthamn
Ytterland småbåthamn ligg på sørsida av Valderøya ut mot Giskesundet. Kontaktperson: Jon Hjelle, tlf. 70 18 23 88.